Toimitamme tilauksia ainoastaan Suomeen.
Vi levererar beställningar enbart inom Finland.
Deliveries are only within Finland.

OPA & MUURIKKA och Pisla konsumentwebbutik, beställnings- och leveransvillkor

Dessa villkor gäller för beställningar som görs från OPA & MUURIKKA och Pisla konsumentwebbbutik, det vill säga beställning-, leverans-, betal-, returnerings- och garantivillkor. Att köpa från OPA & MUURIKKA och Pisla webbutikerna är säkert och enkelt. Vi lagrar inget känsligt material, all kreditkorts- och nätbanksinformation anges direkt på bankens eller betaltjänstleverantörens webbplats. Rent juridiskt innebär köp och beställning att man skriver på ett avtal. Avtalet kan inte ändras av någondera parterna ensam. Transaktionen kan inte avbrytas utan motiverade skäl. Rättigheterna och skyldigheterna för både köparen och säljaren regleras av konsumentskyddslagen, som även efterlevs i Pislas och Opamuurikas konsumentwebbutik.  

1. Beställning

Du kan göra en beställning med Pisla och Opamuurikka webbutikens Kundvagn på vår webbplats (www.pisla.fi och www.opamuurikka.fi). När beställningen har behandlats får kunden en orderbekräftelse via e-post. Priserna på produkterna inkluderar gällande moms.

2. Betalning

Betalsätt

Följande betalsätt är tillgängliga vid beställning via vår webbutik:

 • Betalkort
 • Nätbanksbetalning
 • Paytrail Oyj (Luottokunta, Joustoraha), används i Pislas nätbutik
 • Collector Faktura / Delbetalning (används i OPA & MUURIKKAs webbutik)
 • Mobile Pay (används i OPA & MUURIKKAs webbutik)

Vi godkänner inte öppna köp, så kunden ska i förväg försäkra sig om att produkten är lämplig för avsedd användning.

Betaltjänstleverantör

När du använder ett Paytrail-konto görs betalningen via Paytrail-tjänsten. För betalningar som görs via ett Paytrail-konto är Paytrail och kortinnehavaren avtalsparter i transaktionen. Paytrail Oyj (2122839-7) samarbetar med finska banker och kreditinstitut. Paytrail Oyj visas som betalningsmottagare på kontoutdraget eller kortfakturan och förmedlar betalningen till försäljaren. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd som betalningsinstitut. Vid reklamation, vänligen kontakta i första hand produktens leverantör.

Paytrail Oyj, FO-nummer: 2122839-7 Innova 2 Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä Tfn: 0207 181830 www.paytrail.com
Betalningar i nätbanker

Betalningsförmedlingstjänsterna via nätbanker utförs av Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbete med finska banker och kreditinstitut. Ur användarens synvinkel fungerar tjänsten precis som traditionell nätbanksbetalning.

Betalningar med Visa, Visa Electron, Mastercard och Mobile Pay

Betalningsförmedlingstjänsterna utförs av och som leverantör står Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbete med finska banker och kreditinstitut. För betalningar som görs med Visa, Visa Electron, MasterCard och Mobile Pay visas Paytrail Oyj som betalningsmottagare på kortfakturan och vidarebefordrar betalningen till säljaren. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd som betalningsinstitut.

Collector Faktura/Delbetalning

Paytrails Collector-faktura och delbetalningsalternativ finns tillgängliga i Opamuurikkas webbutik. Faktura- och delbetalningsalternativen ger dig mer tid att betala för dina köp i webbutiken. Om du väljer fakturan kan du vänta på att din beställning ska anlända innan du betalar den. Du kan välja att betala för hela beställningen i en eller flera delbetalningar. För att välja betalsättet Collector Commerce måste du vara 18 år eller äldre. Faktureringsavgift 3,80 €. Mer information finns här  https://www.collector.fi/henkiloasiaasiaat/maksa-laskulla/

 Förskottsbetalning

Vi levererar produkter via Posti eller Matkahuolto som förskottsbetalda. Förskottsbetalning innebär att kunden till vårt konto betalar i förväg för de produkter han/hon har beställt, innan leverans. Leveranstiden är cirka en vecka. Om produkten tillfälligt är slut i försäljarens lager meddelas kunden detta via e-post. Pisla levererar inte automatiskt produkter som redan finns i lager utan väntar på att beställningen ska kompletteras. Vi levererar inte utanför Finland.

2. Leverans

Vi levererar de beställda produkterna inom cirka en vecka från beställningen med den leveransmetod som kunden valt. Som leveransmetod kan du välja  Matkahuolto, Posti eller  DB Schenker, antingen uthämtning från närmaste serviceställe eller hemleverans. Vissa produkter levereras endast av DB Schenker på grund av storlek och vikt. Vid behov kan beställningen delas upp i flera leveranser. Leveranskostnader läggs till på priserna på alla produkter som visas i vår webbutik i enlighet med Kundvagnens prislista. Fraktkostnaderna för varje produkt visas på produktkortet. Leveranshastigheten för försändelser beror på Postis/Matkahuoltos/DB Schenkers tjänster. Posti/Matkahuolto/DB Schenker ersätter de kostnader förseningen orsakar. Ankomstavisering för beställningen skickas via SMS när beställningen kan hämtas från uthämtningsstället. Glöm alltså inte att ange ditt telefonnummer i dina kontaktuppgifter! Vi ansvarar för att produkterna skickas väl emballerade. Trots detta kan förpackningen ibland skadas under transporten. Matkahuolto, Posti och DB Schenker har enligt sina transportvillkor ersättningsansvar om försändelsen skadas under transporten. Om kunden märker att paketet har skadats när det hämtas/mottas ska han/hon omedelbart göra en skriftlig skadeanmälan. Om skadan upptäcks först när paketet öppnas i hemmet ska hela paketet returneras till Posti, Matkahuolto eller DB Schenkers serviceställe och en skadeanmälan ska fyllas i. De leveranskostnader vi debiterar visas för kunden vid beställning. Vi ansvarar inte för försening av paket på grund av faktorer som inte beror på oss.

Uthämtning i butiken

€ 0,00 De beställda produkterna kan också hämtas från Pisla Oy (Viitasaari), Opa Muurikkas butik (Helsingfors, Vanda, Heinola, S:t Michel), varvid inga leveranskostnader för beställningen tillkommer. Observera att om de produkter du har beställt inte kan hittas i butiken, levereras varorna från vårt lager till butiken inom de aktuella leveranstiderna. Du får en ankomstavi via sms när din beställning kan hämtas från butiken. Du måste ha ett ID med dig vid uthämtningen. Om försändelsen hämtas av någon annan för din räkning ska personen visa upp en orderbekräftelse och en identitetshandling. Se butikens kontaktuppgifter och öppettider här.

Posti

Uthämtning från postens uthämtningsställe Pris från 6,90 € Posti Hempaket – Hemleverans Pris från 8,90 €

Matkahuolto

Uthämtning/Närpaket Pris från 6,90 € Distributionspaket – Hemleverans Pris från 8,90 €

DB Schenker

49,00€ För försändelser över 50 kg (t.ex. Hemkök, Muurikka 100 Original, Pisla eldstäder) är frakten 49 €, med undantag för öar, glesbygdsområden och den nordligaste delen av Finland. Fraktinformation finns vid behov tillgänglig från vår kundtjänst, asiakaspalvelu@pisla.fi, eller tfn +358 10 8432 111, opamuurikka@opamuurikka.fi eller tfn +358 207 229 850.

4. Barn och unga

Barn under 18 år kan inte ingå bindande avtal. En minderårig kan själv förvalta de medel han eller hon tjänar och normalt göra rimliga dagliga inköp, men för att ingå långsiktiga och ekonomiskt betydelsefulla avtal krävs samtycke från hans eller hennes vårdnadshavare.

5. Orderbekräftelse

Direkt efter att kunden har gjort en beställning i webbutiken får han eller hon automatiskt en kopia av beställningen till den angivna e-postadressen. Man bör omedelbart annullera eller korrigera en felaktig beställning genom att kontakta kundtjänsten per telefon eller utanför öppettiderna via e-post.

6. Returnering

I enlighet med konsumentskyddslagen har köparen vid hem- och distansförsäljning rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av både produkten och orderbekräftelsen. Man kan alltså bekanta sig med produkten i 14 dagar efter mottagandet och på så sätt försäkra sig om att köpbeslutet är rätt. Om produkten inte uppfyller förväntningarna kan produkten bytas ut eller returneras inom 14 dagar. Den produkt som ska bytas ut eller returneras måste vara oanvänd och i försäljningsbart skick. Konsumentskyddet ålägger köparen att före returneringen meddela säljaren om att produkten kommer att returneras. Ångerrätten räknas från den dag kunden fått den senare av dessa. Observera dock att varan inte får användas. Därför är det viktigt att i förväg se till att produkten är lämplig för ändamålet. Kunden ansvarar själv för om produkten inte är kompatibel. Pisla Oy tar inget ansvar för till exempel eventuella kompatibilitetsproblem med andra redan befintliga produkter eller komponenter. Returrätten upphör om köpet inte har ångrats inom tidsfristen eller om den returnerade produkten inte är i felfritt skick. Att ta bort skyddsförpackningen, tejpen, klistermärket eller förseglingen upphäver returrätten. På kundens returrätt tillämpas alla begränsningar i 6 kap i konsumentskyddslagen. Enligt 6 kap i konsumentskyddslagen finns ingen ångerrätt vid distansförsäljning om den köpta produkten har tillverkats eller modifierats i enlighet med kundens önskemål som en så kallad måttbeställd produkt, eftersom denna inte kan säljas vidare utan betydande förlust.

Kundreturneringar OPA & MUURIKKA

Kundreturneringen lämnas in på det Matkahuoltos, Postis eller DB Schenkers serviceställe där paketet hämtades. Returadresskortet skrivs ut åt dig vid returpunkten. Matkahuoltos avtalsnummer för kundreturneringar är 9508859 Postis avtalsnummer för kundreturneringar är 600774 Kom ihåg att ange ditt kontonummer! Opa Muurikka betalar leveranskostnaderna. Byten och returer behandlas inom cirka 1–3 veckor. Om produkten du fått är trasig eller defekt, eller om du har fått fel produkt på grund av ett insamlningsfel, kan du skicka den som kundretur till vårt lager för granskning.

Kundreturneringar PISLA

Returneringar ska göras med hjälp av formuläret som du kan begära från Pislas kundtjänst. Returblankett och anvisningar kan beställas från Pislas kundtjänst via e-post från asiakaspalvelu@pisla.fi eller under öppettiderna genom att ringa 010-8432 111. Kunden är skyldig att på egen bekostnad returnera produkten till säljaren via den budtjänst som han/hon väljer. Vid returneringar är försäljaren skyldig att återbetala eventuella leveranskostnader enligt leverans till normalpris. Expressförsändelser och hemleveranser gjorda enligt kundens speciella begäran återbetalas enligt priset för baspaket.

Försändelser som inte har lösts ut

Enligt konsumentskyddslagen (5 kap. 25 § i konsumentskyddslagen) har Pisla Oy rätt till ersättning för de särskilda kostnader som uppstår vid ingåendet och uppfyllandet av avtalet. Post- eller paketförsändelse som inte har lösts ut är inte enligt konsumentskyddslagen en vederbörlig annullering. På grund av detta har Pisla Oy rätt till ersättning för leveranskostnader. Pisla Oy fakturerar kunden för brevets/paketets leveranspris och övriga leveranskostnader för försändelse som inte har lösts ut. Pisla Oy förbehåller sig även rätten att vägra skicka leveranser till kunder som inte har hämtat ut sina tidigare beställningar.

7. Garanti och återbetalningar

Garantitiden framgår av produktbeskrivningen och i orderbekräftelsen och/eller på kvittot. Alla produkter vi säljer har minst 14 dagars garanti. Garantitiden beräknas inte från det verkliga datum produkten togs i bruk, utan i kalenderdagar från inköpstillfället. Eventuella garantireturer måste levereras via Posti eller Matkahuolto som kundretur förpackade på samma eller motsvarande sätt som originalförsändelsen. Garantin upphör att gälla om produkten skadas i posten på grund av avsändarens vårdslöshet. Originalkvittot eller en kopia av det ska åtföljas av en felanmälan. Anvisningar och kundreturavtalsnummer för garantireturer kan beställas från Pisla och Opa Muurikkas kundtjänst via e-post eller per telefon under öppettiderna. Om det inte finns något fel på produkten debiterar vi en kontrollavgift på 20 euro. Vi förbehåller oss även rätten att ta ut en rimlig kontrollavgift för uppenbart felaktiga eller omotiverade returer. Baserat på kundreturavtalet betalar Pisla Oy porto för garantireturer i båda riktningarna. Vi löser inte ut försändelser som skickas med postförskott via Matkahuolto eller Posti. Om varan har ett fel som avses i konsumentskyddslagen har köparen rätt till återbetalning. Vi strävar i första hand efter att rätta till felet eller ersätta produkten med en annan felfri eller motsvarande produkt. I andra hand kan vi överväga att gottgöra felet med ett nedsatt pris. En hävning av köpet är den sista åtgärden. De överenskomna återbetalningarna betalas alltid så snart som möjligt via kontogirering och inom 30 dagar efter att köpet har hävts. Återbetalningar betalas inte kontant.

8. Bruksanvisning och produktstöd

Om inget annat anges levereras bruksanvisningar med butiksförpackade produkter. Produkterna vi säljer är delvis specialprodukter och vi förutsätter att installatörerna av dessa är behöriga. Om kunden är osäker på hur enheten ska installeras ska han/hon nämna detta vid inköpstillfället. Vi erbjuder produktstöd för alla produkter vi säljer.

9. Reklamationer

Alla reklamationer gällande leverans ska skickas inom sju (7) dagar efter mottagandet av produkten. Reklamationer kan skickas elektroniskt eller skriftligt med hjälp av responsblanketten som fås från vår kundtjänst.

Kundtjänstens kontaktuppgifter

OPA & MUURIKKA opamuurikka@opamuurikka.fi Opa Muurikka, Pisla Oy Yrittäjänkatu 21 50130 S:T MICHEL Pisla asiakaspalvelu@pisla.fi Pisla Oy Pisla kundtjänst Teollisuustie 6-8 44500 VIITASAARI

10. Dataskydd

REGISTRERBESKRIVNING ENLIGT § 10 I PERSONUPPGIFTSLAGEN (523/99)

Personuppgiftsansvarig: Pisla Oy, Teollisuustie 6-8, 44500 Viitasaari. FO-nummer: 1934519-9. Personuppgiftsbiträde: Sinikka Lindlöf, sinikka.lindlof@pisla.fi. Registrets namn: Pisla Shop kundregister. Syftet med registret: Registret används endast för hantering och upprätthållande av kundrelationen mellan Pisla och kunden. Uppgifterna i registret får användas för direktmarknadsföring, om inte kunden har förbjudit detta. Registrets innehåll: Kundens basuppgifter: efternamn, förnamn, leveransadress, postnummer, postanstalt, hem- och/eller mobilnummer och e-postadress. I registret lagras kundens tillstånd till att marknadskommunikation från Pisla-koncernen får skickas till kunden via e-post eller mobiltelefon. Information relaterad till kundens köp: Pisla Oy iakttar tystnadsplikt. Uppgifter om en enskild kund lämnas endast ut på grund av lagstadgad anmälningsskyldighet, antingen på kundens egen eller en myndighets begäran. På alla ovanstående villkor tillämpas Finlands lag. Eventuella tvister behandlas i första hand genom förhandlingar mellan parterna och avgörs i sista hand i Jyväskylä tingsrätt.

0
  0
  Varukorg
  Varukorgen är tom.