Montering av Tundra Grill skorstensset

Genomföringsröret passar endast för oisolerade byggnader utan innertak. Om du planerar att placera eldstaden i en byggnad som är värmeisolerad eller har innertak, behöver du en brandisolerad genomföring. Vi rekommenderar att du kontaktar de lokala brandskyddsmyndigheterna för närmare instruktioner.

Syftet med genomföringsröret är att säkerställa att den heta skorstenen som dras genom taket är på säkert avstånd från takkonstruktionerna. Genomföringsröret dras genom hålet i taket in i byggnaden och bärkragen bär skorstenen på takåsen. Skorstensdelarna förs genom röret utifrån och in i byggnaden och sätts fast i rökfånget i grillen. Hur många förlängningsskorstenar som behövs beror på den inre höjden från taket till rökfånget på grillen. Skorstenen på byggnadens utsida ska vara minst 800 mm ovanför takåsen i enlighet med byggnadsbestämmelserna. Det blir bättre drag i skorstenen om skorstenens höjd utanför byggnaden överstiger minimikraven. Vid valet av skorstenar i passande storlek är det bra att observera att anslutningspunkten förkortar skorstenens totala mått med 40 mm. Vi rekommenderar att alla anslutningar mellan skorstensrören säkras med plåtskruv eller värmebeständig limmassa. På det sättet säkerställer man att skorstenen hålls på plats även vid kraftig vind. Regnkragen monteras i skorstenen ovanför genomföringsröret. Regnkragen monteras i skorstenen ovanför genomföringsröret. Regnkragens syfte är att förhindra att regnvatten kommer in genom öppningen mellan skorstenen och genomföringsröret in i byggnaden. Med hjälp av en skorsten med reglerspjäll kan du reglera draget och värmen inne i byggnaden. Spjället ska alltid vara öppet när grillen är tänd. När spjället är stängt hålls värmen bättre inne i byggnaden. Dessutom kan man med hjälp av spjället förhindra att det kommer in exempelvis djur och skräp i byggnaden via taket när grillen inte används.

Så här väljer du rätt skorsten till din eldstad

Så här väljer du rätt skorsten till din Tundra Grill (PDF)  

Rör för isolerade byggnader och byggnader med mellantak

Rör för isolerade byggnader och byggnader med mellantak (PDF)  

Skorstensset

Skorstensset 2 x 1 m

 • Skorstensset 2 x 1 m, svart

 • Skorstensset 2 x 1 m, antik silver

Skorstensset 1,5 m

 • Skorstensset 1,5 m, svart

Skorstensförlängning 1 m

 • Skorsten 1 m svart

 • Skorsten 1 m Antik silver

Skorstensförlängning 0,5 m

 • Skorsten 0,5 m svart

 • Kotak. Skorsten 0,5 m antik koppar

 • Kotak. Skorsten 0,5 m, rostfritt stål

 • Skorsten 0,5 m Antik silver

Spjällskorsten 1 m

 • Skorsten med spjäll, 1 m, svart

 • Kotak. Spjällskorsten 1 m, rostfritt stål

 • Skorsten med spjäll, 1 m, antik silver

Isolerade skorstenar och tillbehör

 • Skorsten isolerad 1 m

 • Skorsten isolerad 1 m

 • Skorsten isolerad 0,5 m

 • Tundra Grill tilläggsisolering skorsten

 • Tundra Grill täckplatta för innertak

 • Tundra Grill takstöd

0
  0
  Varukorg
  Varukorgen är tom.