Tundra Grill Sprayfärg

Produktnummer 43001010
Gammalt produktnummer 43001010

21,90 

Svart Tundra Grill Sprayfärg för repor och slitage.

+
-

Finns i lager

Visa beräknad fraktavgift

* Hinnat ovat arvioita tästä tuotteesta. Lopullinen rahtimaksu riippuu ostoskoriin lisätyistä muista tuotteista ja niiden määristä.

Leveranstid 2-5 arbetsdagar.

Beskrivning

Tundra Grill Sprayfärg

 • Förpackningsstorlek 340 g
 • Tryckförpackning
 • Läs bruksanvisningen noggrant före användning

Om det, trots underhåll, uppstår repor eller att färgen flagnar rekommenderar vi att du reparerar den slitna färgytan med sprayfärg. Rengör först noggrant den yta som ska målas om från sot och fett. Låt torka. Om det slitna området har fått rostangrepp, avlägsna noggrant rosten innan målning. Använd sprayfärgen enligt anvisningarna i förpackningen.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Tundra Grill Sprayfärg”

Fraktvikt: 0.448 kg

VARNING! Mycket brandfarlig vätska och ånga. Ångan kan antändas snabbt. Ångan är skadlig. Orsakar ögon- och hudirritation. Tryckförpackning. Nettovikt 340 g FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN ANVÄND ENDAST I ETT VÄL VENTILERAT UTRYMME. Stove Bright är en högkvalitativ, snabbtorkande värmebeständig färg för ved-, pellets- och gaskaminer, rör, ångpannor, smältugnar, radiatorer, motorer, avgasrör, inloppsrör, avgassystem, värmare, ljuddämpare och grillar med driftstemperaturer på högst 650°C. Den värmebeständiga primern för utomhusbruk är Stove Bright High Temperature Primer. Färgen får inte användas på köksspisar med porslinsyta. BRUKSANVISNING: Ytan som ska målas, omgivningsluften och aerosoltemperaturen ska ligga mellan 16 °C och 32 °C. Ta bort damm, smuts, rost och fett; skrapa bort lös färg. Slipa glansig färg skrovlig med fint sandpapper. VARNING! Om du skrapar, slipar eller avlägsnar gammal färg från en målad yta kan blydamm frigöras. BLY ÄR GIFTIGT. Skaka burken kraftigt i minst två minuter efter att omrörningskulan skramlar. Håll burken 30 till 38 cm från ytan som ska målas. Spraya jämnt. Två eller tre tunna lager ger en bättre yta än ett tjockt lager. OBS! Färgen avger gas och rök när den ännu inte är helt torr. Ventilera genom att öppna fönster och dörrar och använda fläktar. Undvik att andas in ångor och gaser. Innehåller aceton, toluen och n-butanol. Kan även innehålla xylen, aluminium, petroleumdestillat, dikromtrioxid, 1,2,4-trimetylbensen, 2-butoxietanol, etylbensen, isopropanol och kobolt. Ångan är skadlig. Kan påverka hjärnan eller nervsystemet och orsaka yrsel, huvudvärk eller illamående. Orsakar irritation i näsa och hals. Kan vara skadligt om det absorberas i huden. Burkar får inte punkteras eller förbrännas. Exponering för värme eller långvarig exponering för solljus kan orsaka sprickor. Får inte utsättas för värme eller förvaras vid temperaturer över 50 °C. OBS! Upprepad och långvarig exponering för lösningsmedel kan resultera i permanenta skador på hjärnan eller nervsystemet. Kan orsaka lever- och njurskador. Dessutom är inandning av det koncentrerade ämnet i lungorna skadlig och kan vara livshotande. Ångorna kan antändas mycket snabbt. Får inte utsättas för värme, gnistor eller flammor. Rökning förbjuden. Släck alla lågor och tändlågor och stäng av spisar, värmare, elmotorer och andra tändkällor under drift och tills alla ångor har avdunstat. Ventilera ordentligt och förhindra ångbildning genom att öppna alla fönster och dörrar. Använd produkten endast om det finns tillräcklig ventilation. Andas inte in ångor eller spraydimma. Se till att frisk luft tillförs under målning, torkning och de tre första bränngångerna. Om dina ögon vattnas, du upplever huvudvärk eller yrsel, eller om luftmätaren visar att ång-/dimvärdena överskrider de godkända gränserna, använd ett lämpligt andningsskydd/andningsskydd som godkänts av NIOSH under och efter målning. Underlåtenhet att använda sådana skydd kan resultera i permanenta skador på hjärnan och nervsystemet. Skyddet ska användas i enlighet med tillverkarens bruksanvisning. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Tvätta noggrant efter användning. Tomma burkar ska inte kastas i en avfallsbehållare eller förbränningsugn. FÖRSTA HJÄLPEN: Om du har svårt att andas, gå ut och andas frisk luft. Om problemen kvarstår, kontakta omedelbart läkare. Vid kontakt med ögon eller hud, skölj omedelbart med rikligt med vatten i minst 15 minuter. Kontakta genast läkare. Försök inte kräkas om ämnet kommer in i kroppen. Ring en läkare omedelbart. TÄCKNING VID HÖGA TEMPERATURER 80% * 1,85 MIR

Du kanske också gillar …

 • Tundra Grill Botten BBQ/Apetivo/Horna

 • Tundra Grill Galler 80/100/HD

 • Tundra Grill asklåda BBQ/Apetivo/Horna

 • Tundra Grill asklåda 80/100/HD

 • Botten 80 cm, svart

 • Botten 100 cm, svart

 • Tundra Grill sprintpåse (6 st.)

 • Tundra Grill trähandtag grundmodell 3 st.

0
  0
  Varukorg
  Varukorgen är tom.