1
    1
    Ostoskori
    Platshållare
    Oisolerat anslutningsrör 1 m / Ø 115 mm 
    1 X 43,90  = 43,90